Залишити
відгук
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

НАШІ НАПРЯМКИ РОБОТИ

 
logo

 

Творчий розвиток вихованця сучасного закладу  дошкільної  освіти  з використанням  інноваційних  педагогічних технологій

  Відповідно до вимог Базового  компонента  дошкільної  освіти  педагоги нашого  закладу  прагнуть створити найоптимальніші умови для повноцінного розвитку вихованців та для їх всебічного розвитку.  Цьому  сприяє  запровадження  в  роботу  з  дітьми  інноваційних  педагогічних  технологій.

logo
 

Формування та розвиток здорової особистості дошкільника шляхом  застосування сучасних оздоровчих технологій

 

  У  нашому  закладі  дошкільної  освіти  в  освітній  процес  впроваджуються здоров’язбережувальні технології, які дають змогу організовувати фізичне  виховання  та оздоровлення  дітей в цікавих формах. Дані  технології забезпечують  фізичне,  емоційне, інтелектуальне  благополуччя малюків.

 
 
logo

 «Теорія розв’язання винахідницьких завдань»

 

  Основним  завданням  технології  розвитку творчої особистості  Г. Альтшуллера «Теорія розв’язання винахідницьких завдань»  (ТРВЗ) є навчити дитину розв'язувати проблеми різного рівня складності з використанням винахідницьких завдань. 


*****

logo 

Ейдетика

 

   Розвитку  асоціативного  мислення  дошкільників  сприяє ейдетика,  яка базується на розвитку уваги, уяви, творчості, пам’яті, різних видів мислення, що сприяє загальному креативному розвитку особистості. Вона допомагає легко й цікаво подавати навчальний матеріал у тій формі, яку розуміють діти. Залучає при цьому всі аналізатори дитини: зір, слух, нюх, смак, дотик.

*****

logo

Методика Маріїї Монтессорі

 

  У  роботі  з  дітьми  раннього  віку педагоги використовують елементи методики Марії Монтессорі,  яка  дозволяє дитині розвиватися природним шляхом, в індивідуальному темпі,сприяє виникненню природної любові до навчання та поступово формує стійку мотивацію до продовження пізнання.

 *****

logo 

Психолого-педагогічне  проектування

(технологія П-3)

  Кожен педагог, який прагне працювати інноваційно, має усвідомити, що його навчальний вплив не може здійснюватись без реальної активної діяльності самої дитини. Саме тому педагоги  нашого  закладу  використовують психолого-педагогічне проектування  як оптимальну модель організації та планування життєдіяльності дітей.

*****

 
logo 

 Психогімнастика

  З  метою запобігання  емоційних розладів  у   наших  вихованців, зняття психічного напруження,  розвитку кращого розуміння себе та інших  щодня  під  час  ранкових  зустрічей або  перед початком  заняття проводиться психогімнастика.

*****

logo 

Пальчикова гімнастика

  Починаючи з молодшого віку індивідуально  або з підгрупою щодня  педагоги  проводять  з  дітьми  пальчикову  гімнастику. Така  гімнастика особливо  рекомендована дітям з мовними проблемами. Проводиться  протягом  дня  в будь-який зручний час. 

*****

logo

Зорова гімнастика

    Щодня в  ранковий  час  або  під  час  занять час, в залежності від інтенсивності зорового навантаження,  діти  виконують  зорову  гімнастику. Така гімнастика  проводиться  починаючи з молодшого віку. Під  час  її  проведення  педагоги  використовують  різні  предмети, офтальмотренажери.

***** 

logo 

Дихальна гімнастика


 Дихальна гімнастика проводиться  з  дітьми  починаючи  з  раннього  віку в  різних  формах фізкультурно-оздоровчої роботи (в  комплексах  ранкової  гімнастики,  гімнастики  пробудження,  на  фізкультурних  заняттях,  під  час  фізичних  пауз).

*****

Казкотерапія

 

  Одним  із  складників  здоров’язбережувального  середовища в  нашому  закладі є казкотерапія,  використання  якої дозволяє  дітям  аналізуючи  образи  та  вчинки героїв  побороти свої страхи, негативні риси особистості.  

*****

 
 
logo

Технологія фізичного виховання дітей «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей»


   У фізкультурно-оздоровчій  роботі  закладу  особливе  місце  займає  Технологія фізичного виховання дітей  «Театр фізичного розвитку та оздоровлення дітей» 

М.Єфименка,  яка базується  на  ідеї перетворення одноманітних занять на заняття-вистави, що дарують дітям радість і приносять користь їхньому фізичному, інтелектуальному розвитку, формуванню міжособистісних стосунків.

*****


logo

"Технологія формування інформаційно-ігрової творчості"

 

    Надзвичайно ефективним  засобом інтелектуального і мовленнєвого розвитку дітей  є Технологія формування інформаційно-ігрової творчості на основі використання коректурних таблиць  Н.Гавриш. Запитання і завдання (вправи)  до  таблиць передбачають не одиничну, а множинну, багатоваріантну відповідь, що спонукає дітей до активного сприйняття, неординарного розв’язання завдання, заохочує  до участі в інформаційній грі за змістом таблиці.

*****


logo

Методика асоціативних карт


   Використання  асоціативних карт в організації навчально-пізнавальної діяльності дітей  сприяє  розвитку асоціативного мислення, уяви, мовлення; формуванню цілісної картини світу через вміння встановлювати взаємозв’язки між об’єктами та явищами довкілля; розумінню взаємозалежностей у довкіллі – існування зв’язку всього з усім.

*****  

logo

Мнемотехніка

 Педагоги  нашого  закладу  використовують  прийоми  мнемотехніки,  які забезпечують успішне запам’ятовування, збереження і відтворення інформації, знань про особливості об’єктів природи, про світ, ефективне запам’ятовування структури оповідання, розвиток мови.

 
logo

Гімнастика пробудження


  Невід`ємною ланкою фізичного розвитку  та  здоров`язбереження  дітей  є  гімнастика  пробудження. Її місце - у другій половині дня після денного сну. Прокидаючись та виконуючи елементарні фізичні вправи, діти налагоджують свій організм до подальшої рухової активності.

*****

logo

 Самомасаж

 

   Починаючи  з молодшого віку з  дітьми  проводяться  сеанси  самомасажу, який  сприяє не тільки оздоровленню дитини, але і  більш  швидкому і  гармонійному  її  психофізичному  розвитку. Самомасаж  проводиться  у другій половині дня перед денним сном.  А  також  під  час  інших  режимних  моментів.

*****

logo

 Кольоротерапія та арт-терапія
   

    Для корекції психологічного стану дітей  (зняття страху, інертності, замкнутості, перезбудливості)  педагоги нашого  закладу  використовують елементи  кольоротерапії.   Вправи  з  кольоротерапії  проводяться  починаючи  з  раннього  віку  під  час  занять  або  у  другій  половині  дня.

    Також впроваджуються  в  роботу  з  дітьми  елементи  арт-терапії, оскільки  «художнє самовираження»   пов'язане зі зміцненням  психічного  здоров'я  дитини.  Малюючи, дитина вивільняє свої почуття та переживання, бажання та мрії, перебудовує  своє ставлення до різних ситуацій, безболісно зустрічається з  деякими страшними,  неприємними  і  травмуючими образами. 

 

*****


logo

Глайдинг

 

  У  системі  фізкультурно-оздоровчої  роботи  нашого  закладу використвується фітнес-технологія  «Глайдинг».  Дана  технологія сприяє  поліпшенню координації рухів, тренуванню вестибулярного апарату, формуванню правильної постави,  профілактиці плоскостопості.