rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

Методична робота

logo
logo
logo

Колектив  комунального  закладу  "Дошкільний  навчальний   заклад  (ясла-садок)  комбінованого  типу № 1 «Червона шапочка»  Слобожанської  селищної  ради" вже понад 40 років працює над розв`язанням пріоритетних завдань дошкільної освіти в Україні. Вихователі й фахівці активно впроваджують у педагогічний процес сучасні освітні технології, забезпечують повноцінний фізичний і психічний розвиток малят, сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості дитини-дошкільника; здійснюють широку просвітницьку роботу серед батьків.

 В освітньому процесі закладу зміст інваріантної складової Базового компоненту дошкільної освіти забезпечується через програму розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» (Білан О.І., Максименко О.Л., Возна Л.М. та ін.).                          Інваріантна складова також реалізується через парціальні програми:
- програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку «Казкова фізкультура» (М.М. Єфименко);
- програма з фізкультурно-оздоровчої роботи у ДНЗ за авторською естетико-оздоровчою системою «Горизонтальний пластичний балет» (М.М. Єфименко);
- парціальна програма національно-патріотичного виховання дітей дошкільного віку «Україна – моя Батьківщина» (О. Каплуновська);
- програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей дошкільного віку «Про себе треба знати, про себе треба дбати» (Л.В.Лохвицька);
- парціальна програма «Дошкільнятам - освіту для сталого розвитку» (О.І.Пометун, Н.В. Гавриш).

     Корекційна робота у спеціальних (мовних) групах для дітей з порушенням мовлення здійснюється згідно з вимогами програми розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля», Програмно-методичних  комплексів  "Корекційне  навчання з  розвитку  мовлення  дітей  молодшого  дошкільного  віку  із  загальним  недорозвитком  мовлення" та "Корекційна робота з розвитку мовлення дітей п'ятого року життя із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення"  (Рібцун Ю.В.).

Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для впровадження даних програм. Оргнізовуючи  освітній  процес  у  закладі,  педагоги  сприяють  тому,  щоб  дитина отримувала доступний віку  обсяг інформації та практично засвоювала важливі уміння та навички в рамках  цієї інформації, щоб опановувала систему моральних цінностей, отримувала  життєвий соціальний досвід спілкування та доречної поведінки.

Планування освітнього  процесу  здійснюється:
за режимними моментами за  блочно-тематичним  принципом - групи №1,2,3,4,5,6,8,10,11,12.
за  проектною  технологією «Психолого - педагогічне проектування»  Т. Піроженко - групи №7,9.

В роботі  з  дошкільниками  педагоги  закладу  використовують інноваційні педагогічні технології:

• "Теорія  розвязання  винахідницьких  завдань"  (ТРВЗ)  Г. Альтшуллера                                                                                                              • "Технологія  інформаційно-ігрової  творчості"  Н. Гавриш  (коректурні  таблиці)                                                                                                • Ейдетика                                                                                                                                                                                                                                 •  Мнемотехніка                                                                                                                                                                                                                        • Методика  асоціативних  карт                                                                                                                                                                                            •  Розвивальні  ігри  Б. Нікітіна                                                                                                                                                                                            •  Елементи педагогіки  М. Монтесcорі
• Психолого-педагогічне проектування  Т. Піроженко                                                                                                                                                  •  Інформаційно-комунікативні  технології

Також педагоги використовують у роботі з дітьми здоров'язбережувальні технології:

•  "Театр  фізичного  розвитку  та оздоровлення"  М.Єфименка                                                                                                                                  •  Горизонтальний  пластичний  балет  "Пластик-шоу"  М. Єфименка,  Ю.Мельниченко                                                                                      •  Фітбол-гімнастика                                                                                                                                                                                                                •  Глайдинг                                                                                                                                                                                                                                 • Дихальна гімнастика
• Пальчикова гімнастика
• Зорова гімнастика
• Гімнастика пробудження
• Самомасаж
• Кольоротерапія
• Арт-терапія
• Музикотерпія
• Казкотерапія

Модель організації  науково-методичної роботи  ЗДО  №1 «Червона  шапочка»

logo

Функції  методичної служби закладу:

♦  забезпечення професійною інформацією;
♦  організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;
♦  підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;
♦  діагностика та  аналіз навчально-виховного процесу;
♦  організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
♦  допомога педагогам в підготовці до атестації;
♦  організація підвищення кваліфікації;
♦  допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
♦  виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
♦  участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
♦  методична допомога в проведенні відкритих заходів, професійних конкурсів.

Основні компоненти змісту методичної роботи:

⇒  отримання знань педагогами  та  вміння їх реалізувати на практиці;
⇒  наявність результативності в педагогічній роботі;
⇒  створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

Принципи методичної роботи:

• педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
• випереджувальний характер методичної роботи.