rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

Методична робота

logo
logo
logo

Колектив  комунального  закладу  "Дошкільний  навчальний   заклад  (ясла-садок)  комбінованого  типу № 1 «Червона шапочка»  Слобожанської  селищної  ради" вже понад 30 років працює над розв`язанням пріоритетних завдань дошкільної освіти в Україні. Вихователі й фахівці активно впроваджують у педагогічний процес сучасні освітні технології, забезпечують повноцінний фізичний і психічний розвиток малят, сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості дитини-дошкільника; здійснюють широку просвітницьку роботу серед батьків.

Заклад  дошкільної  освіти №1 здійснює свою діяльність відповідно до Закону України "Про  освіту",  Закону  України  «Про дошкільну освіту», Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року, Положення про дошкільний навчальний заклад, Базового компонента дошкільної освіти в Україні та Статуту закладу. Педагогічний колектив втілює в життя державну політику в галузі освіти, а саме :

- реалізує головні завдання дошкільної освіти, визначені Законом України «Про дошкільну освіту»;
- забезпечує рівень дошкільної освіти у межах державних вимог до її змісту, рівня та обсягу;
- дотримується фінансової дисципліни та збереження матеріально – технічної бази.

Заклад  дошкільної  освіти працює за програмою розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля». Злагоджена, творча робота педагогічного колективу дала змогу створити в дошкільному закладі сприятливі умови для впровадження даних програм. Зорієнтованість педагогів на особистість стала основою реалізації кожною дитиною свого природного потенціалу, збалансованості фізичного, інтелектуального, емоційного, вольового та морально-духовного розвитку вихованців.

Планування роботи вихователів здійснюється за режимними моментами та проектною технологією "Психолого-педагогічне  проектування"  Т. Піроженко.

В роботі  з  дошкільниками  педагоги  закладу  використовують інноваційні педагогічні технології:

• елементи педагогіки  М. Монтесcорі,
• психолого-педагогічне проектування  Т. Піроженко,
• технологія фізичного виховання  "Театр  фізичного  розвитку  і  оздоровлення"  М.Єфименка,
• авторська методика  Г. Альтшулера - ТРВЗ,
• мнемотехніка,                                                                                                                                                                                                          •"Технологія  інформаційно-ігрової  творчості"  Н. Гавриш  (коректурні  таблиці);                                                                                 •ейдетичні ігри для розвитку асоціативного мислення,
• асоціативні карти.

Також педагоги використовують у роботі з дітьми здоров'язбережувальні технології:

• дихальна гімнастика,
• пальчикова гімнастика,
• зорова гімнастика,
• гімнастика пробудження,
• самомасаж,
• кольоротерапія,
• арт-терапія,
• музикотерпія
• казкотерапія.

Модель організації  науково-методичної роботи  ЗДО  №1 «Червона  шапочка»

logo

Функції  методичної служби закладу:

♦  забезпечення професійною інформацією;
♦  організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;
♦  підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;
♦  діагностика та  аналіз навчально-виховного процесу;
♦  організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
♦  допомога педагогам в підготовці до атестації;
♦  організація підвищення кваліфікації;
♦  допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
♦  виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
♦  участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
♦  методична допомога в проведенні відкритих заходів, професійних конкурсів.

Основні компоненти змісту методичної роботи:

⇒  отримання знань педагогами  та  вміння їх реалізувати на практиці;
⇒  наявність результативності в педагогічній роботі;
⇒  створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

Принципи методичної роботи:

• педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
• випереджувальний характер методичної роботи.