Залишити
відгук
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

Методична робота

logo
logo
logo

Колектив  комунального  закладу  "Дошкільний  навчальний   заклад  (ясла-садок)  комбінованого  типу № 1 «Червона шапочка»  Слобожанської  селищної  ради" вже понад 40 років працює над розв`язанням пріоритетних завдань дошкільної освіти в Україні. Вихователі й фахівці активно впроваджують у педагогічний процес сучасні освітні технології, забезпечують повноцінний фізичний і психічний розвиток малят, сприяють всебічному гармонійному розвитку особистості дитини-дошкільника; здійснюють широку просвітницьку роботу серед батьків.

У 2020-2021 н.р. колектив розпочав  роботу над І етапом (концептуально-діагностичним) Програми обласного науково-методичного проекту «Педагогічні стратегії  розвитку   самоефективної особистості  в  освітньому  просторі  Нової  української  школи»

                                                  Завдання роботи на першому етапі:
    • конкретизація завдань проєкту на рівні регіону та  педагогічного колективу, планування роботи семінарів, педрад, творчих груп, створення «банку інформації» з питань розвитку самоефективності вихованців різного віку, визначення показників для системного відстеження, діагностика рівня готовності  педагогічного колективу до роботи у проєкті, організація психолого-педагогічних  семінарів, вебінарів, творчих груп у звичайному та дистанційному режимах;                                                                                • наукове обґрунтування моделі освітнього закладу з гнучкою організацією освітнього  процесу (традиційне, дистанційне, змішане навчання), розробка відповідних проєктів  на рівні установи, координація діяльності методичної служби  в забезпеченні умов для підвищення творчої активності педагогічних  кадрів;                                                                                                                                   • розробка та апробація системи діяльності освітнього закладу, конкретного  педагога, спрямованої на розвиток компетентнісного потенціалу особистості, масове  запровадження педагогічних технологій, що відповідають сучасним вимогам,
накопичення досвіду управління інноваційними процесами у нових реаліях освітньої  діяльності.

     Відповідно до Інструктивно-методичних рекомендацій «Щодо організації діяльності закладів дошкільної освіти у 2020/2021 навчальному році» (додаток до листа МОН від 30.07.2020 №1/9-411), на основі аналізу роботи за рік з урахуванням виявлених проблем і потреб закладу у 2020–2021 навчальному році освітній процес в закладі направлений на розв’язання таких проблем:

     • Реалізація ідей освіти для сталого розвитку в закладі дошкільної освіти.
   • Створення сучасного освітнього простору ЗДО як гаранту готовності дошкільника до умов Нової української школи.
   • Удосконалення роботи щодо формування математичної компетенції дітей дошкільного віку шляхом впровадження інноваційних методик і технологій.
   • Підвищення компетентності та професійної майстерності педагогів через удосконалення якості методичного супроводу.

 Структура   методичної роботи ЗДО  №1 «Червона  шапочка»

logo

Функції  методичної служби закладу:

♦  забезпечення професійною інформацією;
♦  організація методичної й науково-дослідної роботи ЗДО;
♦  підтримка експериментальної роботи педагогів в ЗДО;
♦  діагностика та  аналіз навчально-виховного процесу;
♦  організація індивідуального консультування й професійної підтримки педагогів;
♦  допомога педагогам в підготовці до атестації;
♦  організація підвищення кваліфікації;
♦  допомога щодо підвищення якості освітнього процесу;
♦  виявлення, підтримка й поширення педагогічного досвіду;
♦  участь і організація семінарів, конференцій, майстер-класів;
♦  методична допомога в проведенні відкритих заходів, професійних конкурсів.

Основні компоненти змісту методичної роботи:

⇒  отримання знань педагогами  та  вміння їх реалізувати на практиці;
⇒  наявність результативності в педагогічній роботі;
⇒  створення умов для безперервного вдосконалення фахової майстерності та освітнього процесу з дітьми.

Принципи методичної роботи:

• педагогічна співпраця з вихователем;
• робота в режимі довіри, доброзичливості
• творча атмосфера , стимулювання творчої активності;
• принцип допоміжно – регульованого контролю;
• надання вихователеві права вибору;
• системність методичних заходів;
• принцип "Я – повідомлень” у спілкуванні;
• щоденна допомога;
• випереджувальний характер методичної роботи.