rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

 ліцензування 

 

 

→ Титульна сторінка справи
 

 

→ Заява про отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності за рівнем дошкільної освіти

 

 

→ Відомості про кількісні та якісні показники матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності

 

 

→ Відомості про навчально-методичне забезпечення освітньої діяльності

 

 

→ Відомості про ігрове та навчально-дидактичне обладнання для забезпечення освітньої діяльності

 

 

→ Зобов'язання щодо забезпечення безперешкодного доступу до будівель, групових приміщень для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення

 

 

→ Відомості про якісний склад педагогічних працівників

 

 

→ Мережа закладів дошкільної освіти Слобожанської селищної ради на 2019-2020 н.р.

 

 

→ Рішення про надання дозволу на функціонування логопедичних груп в дошкільних навчальних закладах