Залишити
відгук
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

• Адміністрація •

 

 

Гніда Тетяна Вікторівна

 

освіта:  повна вища, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара

Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорїі
Педагогічний стаж: 26  років

 

Посаду директора займає  з  2012 року.

 


 

Години прийому директора:

                                                               

понеділок - 9.00 - 12.00

 четвер - 9.00 - 12.00

 

Зміст діяльності  директора:

 

•   здійснює керівництво і контроль за діяльністю  закладу   дошкільної  освіти;


• розпоряджається у в установленому порядку майном і коштами закладу  дошкільної  освіти, відповідає за дотриманням фінансової дисципліни;


•   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;


•   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють;


•  забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу;


•   діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших організаціях;


•   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників закладу  дошкільної  освіти.

 
Фото
Директор