Залишити
відгук
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline
rainbowline

• Адміністрація •

 

 

Гніда Тетяна Вікторівна

 

Освіта: повна вища, Дніпропетровський національний університет ім. О. Гончара.
Кваліфікаційна категорія: спеціаліст І категорїі.
Педагогічний стаж: 24  роки.

 

Посаду завідувача займає  з 2012 року.

 


 

Години прийому завідувача:

                                                                       

                                                                   понеділок - 9.00 - 12.00
                                                                   четвер - 9.00 - 12.00

 

Зміст діяльності  завідувача:

 

•   здійснює керівництво і контроль за діяльністю дошкільного закладу;


• розпоряджається у в установленому порядку майном і коштами дошкільного закладу, відповідає за дотриманням фінансової дисципліни;


•   затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку;


•   організовує різні форми співпраці з батьками або особами, що їх замінюють;


•  забезпечує реалізацію державної політики в галузі освіти через педагогічні ради, загальні збори членів трудового колективу;


•   діє від імені закладу, представляє його в усіх державних та інших організаціях;


•   приймає на роботу та звільняє з роботи працівників дошкільного закладу.